Apostila výpisu z rejstříku trestů

Ověření orgánu, který dokument vydal.

Apostila se vydává na originál dokumentu, takže budete většinou potřebovat i úřední překlad. Cena překladu je obvykle 500 Kč za normostranu.

Použitie: EU a většina rozvinutých zemí 
Cena: 2 400 Kč
Termín dodání: 1-5 dní

Asi každá země na světě má rejstřík trestů, který je evidencí spáchaných trestných činů fyzických osob. Výpis z rejstříku trestů je veřejná listina, kterou se prokazuje, jestli daná fyzická osoba byla či nebyla právoplatně odsouzená v krajině, která výpis vydala. Výpis z rejstříku trestů s apostilou nebo superlegalizovaný je často v zahraničí vyžadovaným dokladem při různých životních situacích. Vyžaduje se při uzavírání sňatku v zahraničí, pro potřeby získání státního občanství jiného státu, při zařizování pobytu v jiném státě, při zakládání obchodních společností v zahraničí, apod. 

Doporučujeme se informovat na konkrétním úřadě, který bude apostilovaný / superlegalizovaný výpis z rejstříku trestů vyžadovat, jaký nejstarší datum vydání budou akceptovat. Některé instituce vyžadují maximálně 3 měsíce starý výpis, jiné akceptují až 6 měsíců starý výpis z rejstříku trestů. V případě potřeby zajistíme i úřední překlad.

Cr apostil vzor (1)

Nezávazná poptávka ověření - Apostila výpisu z rejstříku trestů