Apostila výpisu z obchodního rejstříku

Ověření orgánu, který dokument vydal.

Apostila se vydává na originál dokumentu, takže budete většinou potřebovat i úřední překlad. Cena překladu je obvykle 500 Kč za normostranu.

Použití: EU a většina rozvinutých zemí 
Cena: 2 400 Kč
Termín dodání: 1-5 dní

Výpisy z obchodního rejstříku je možné apostilovat / superlegalizovat pro použití v zahraničí. Velmi často se jím deklaruje vlastnický vztah konkrétních osob k obchodní společnosti, popř. prokazují jiné údaje o společnosti ( jaký je předmět podnikání, sídlo společnosti, kdo je oprávněný za ni jednat ). Osvědčené výpisy se v zahraničí používají pro potřeby zápisů do obchodních rejstříků jiného státu pro potřeby bank ( např. při zakládání bankovních účtů ), při uzavírání smluv za společnost v zahraničí, atd..

Cr apostil vzor (1)

Nezávazná poptávka ověření - apostilu výpisu z obchodního rejstříku