Apostila výpisu z obchodního rejstříku z Hong Kongu

Pokud máte výpis z obchodního rejstříku, který byl vydaný v Hong Kongu a chcete jej použít v České republice, je nutné ho apostilovat v Hong Kongu – v Číně. Pokud jde o český výpis z obchodního registru k použití naopak v Hong Kongu – v Číně, je nutné zajistit apostilu v České republice.  

U nás vyřešíte jak apostilu dokumentů vydaných v ČR, tak i čínských dokumentů.

Co jsme pro klienta zajistili

Klient potřeboval zajistit apostilu na výpis z obchodního rejstříku registru své společnosti se sídlem v Hong Kongu. Potřeboval za svou společnost jednat na území České republiky a zdejší instituce požadovala originál výpisu z obchodního rejstříku z Hong Kongu opatřeného apostilou a přeložené do českého jazyka.

V tomto případě si vyžádal nový výpis z obchodního rejstříku u notáře a následně jsme zajistili apostilu.

Výpis z OR Hong Kong
Výpis z OR z Hong Kongu – přední strana
Apostila z Číny
Apostille / Apostila – osvědčovací doložka k výpisu z obchodního rejstříku vydaného v Hong Kongu

Co znamená na dokumentu doložka Apostille?

Protože byl dokument vydaný v zahraničí, zdejší úřady si musí být jisté, že je dokument pravý. V tomto případě to znamená, že se ověřuje osoba, která výpis z rejstříku trestů podepsala, také se při podpisu připojila i kulaté razítko.

Na dokumentu s ověřuje jak razítko, tak i podpis pověřené osoby. Následně se originál dokumentu opatří razítkem apostille. Takto připravený dokument je možné použít v České republice nebo i v jiné zemi.

Proč si vybrat nás při legalizaci dokumentů?

  • Jednatel legalizačního centra je také zapsán jako advokát v České i Slovenské advokátní komoře
  • Máme 3 pobočky – v Praze, Bratislavě a Vídni a 11 let zkušeností
  • Zajišťujeme apostilu téměř z celého světa
  • Spolupracujeme s úředními překladateli, dokument umíme přeložit do kteréhokoliv jazyka a za férové ceny
  • Uvědomujeme si, že pracujeme s citlivými informacemi, dokumenty jsou u nás v bezpečí
  • V případě zahraničních dokumentů si dokument nejprve prověříme, zda ho je vůbec možné apostilovat. Tento proces může trvat 1-2 pracovní dny.
  • Pokud dokument není řádně připraven, tak aby bylo možné apostilu zajistit, navrhneme ten správný postup.
  • Pokud Vám dokument nevrátíme apostilovaný, za naše služby neplatíte. Garantujeme tak 100% spokojenost.