Apostila rodného listu

Ověření matričního úřadu, který dokument vydal.

Apostila se vydává na originál dokumentu, takže budete většinou potřebovat i úřední překlad. Cena překladu je obvykle 500 Kč za normostranu.

Použití: EU a většina rozvinutých zemí 
Cena: od 2 400 Kč
Termín dodání: 1-5 dní

Rodný list s apostilou od Vás mohou vyžadovat v zahraničí, pokud si chcete vyřídit řidičský průkaz, zařídit bankovní účet, zažádat o víza při studijním pobytu, při vycestování za prací do zahraničí, při uzavírání sňatku v cizině, při vydání cestovního pasu nebo při žádosti o státní občanství. 

Pokud chce osoba použít rodný list v zahraničí, je potřeba se informovat na úřadě, kde se má použít, jaký datum vydání budou u rodného listu akceptovat. V praxi jsme se setkali s tím, že většina úřadů akceptuje rodný list maximálně 6 měsíců starý. Jestliže nemáte aktuální rodný list, vyžádáme jeho duplikát na základě plné moci, kterou je potřeba ověřit u notáře. Plnou moc si vypracujeme, dokument apostilujeme / superlegalizujeme a v případě potřeby i následně zařídíme úřední překlad.

Cr apostil vzor (1)

Nezávazná poptávka ověření rodného listu