Apostila podpisu notáře

Ověření notáře, který dokument vydal.

Apostila se vydává na originál dokumentu, takže budete většinou potřebovat i úřední překlad. Cena překladu je obvykle 500 Kč za normostranu.

Použití: EU a většina rozvinutých zemí 
Cena: 2 400 Kč
Termín dodání: 1-5 dní

Čestné prohlášení
Všechna čestná prohlášení ( podepsané například notářem v České republice ) je v zásadě možné apostilovat / superlegalizovat. Vždy však úředníka, před kterým ověřujete podpis informujte, že se listina bude používat v zahraničí. Domluvíme Vám termín u notáře, se kterým spolupracujeme, ověříte svůj podpis a my se postaráme o celý proces apostilace / superlegalizace.

Plné moci
Stejně jako při čestných prohlášeních, tak i při plných mocích, vždy informujte osobu, která Vám podpis na plné moci ověřuje, že listina bude použita v zahraničí.  

Smlouvy s partnery
Nejen při obchodních smlouvách, ale i při smlouvách uzavíraných mezi občany, je možné ověřit jejich podpisy pro použití v zahraničí a následně apostilovat. 

Cr apostil vzor (1)

Nezávazná poptávka ověření - Apostila podpisu notáře