Apostila pasu

Ověření orgánu, který dokument vydal.

Apostila se vydává na originál dokumentu, takže budete většinou potřebovat i úřední překlad. Cena překladu je obvykle 500 Kč za normostranu.

Použití: EU a většina rozvinutých zemí 
Cena: 2 400 Kč
Termín dodání: 1-5 dní

Cestovní pas v České republice není možné apostilovat. V praxi však postupujeme tak, že si klient zajistí barevnou fotokopii, ke které my doplníme čestné prohlášení o správností údajů, které jsou na dokladu totožnosti a klient si ověří svůj podpis u notáře. Takto vyhotovený dokument se následně apostiluje / superlegalizuje. 

Častokrát předložení tohoto dokladu vyžadují obchodní partneři při uzavírání obchodů v zahraničí.

Cr apostil vzor (1)

Nezávazná poptávka ověření - Apostila pasu