Apostila oddacího listu

Ověření matričního úřadu, který dokument vydal.

Apostila se vydává na originál dokumentu, takže budete většinou potřebovat i úřední překlad. Cena překladu je obvykle 500 Kč za normostranu.

Použití: EU a většina rozvinutých zemí 
Cena: od 2 400 Kč
Termín dodání: 1-5 dní

Apostilovaný oddací list se v zahraničí používá například při uznání sňatku uzavřeného v jiné zemi, při žádosti o státní občanství jiné země nebo při vyřizování pobytu v zahraničí. Jako i u ostatních úředních listin i při oddacím listu je možné vyžádat jeho duplikát, aby jste si originál mohli ponechat nebo měli náhradní v případě jeho ztráty. 

Pokud nemáte aktuální oddací list, vyžádáme jeho duplikát na základě plné moci, kterou je potřeba notářsky ověřit. Plnou moc si vypracujeme, dokument apostilujeme / superlegalizujeme a v případě potřeby zajistíme i úřední překlad.

Cr apostil vzor (1)

Nezávazná poptávka ověření oddacího listu