Apostila diplomů a dodatků k diplomům

Ověření školy, která dokument vydala.

Apostila se vydává na originál dokumentu nebo na notářskou kopii, takže budete většinou potřebovat i úřední překlad. Cena překladu je obvykle 500 Kč za normostranu.

Použití: EU a většina rozvinutých zemí 
Cena: 2 400 Kč
Termín dodání: 1-5 dní

Diplomy
K apostilování / superlegalizování diplomů pro použití v zahraničí musí být opatřeny správnými razítky dané školy a podpisy oprávněných osob ( podpis ředitele školy, rektora, prorektora, děkana nebo proděkana ).

Dodatky k diplomům
Jak některé vysoké školy, tak i zaměstnavatelé vyžadují při přijímacím procesu v zahraničí nejen diplom, ale i dodatek k diplomu, popř. vysvědčení. Pokud je potřeba dodatek k diplomu v zahraničí, je nezbytné opatřit originál dodatku apostilou nebo konzulární superlegalizací

(v závislosti od státu vydání). Pokud se listiny skládají z více stran a je na nich pouze jen jeden podpis, vyžaduje se, aby byly stránky svázány a zapečetěny příslušným vzdělávacím institutem.

Cr apostil vzor (1)

Nezávazná poptávka ověření - Apostila diplomu nebo dodatku k diplomu